Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Welcome to eB2B Procurement Platform 

 

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem.

Po zalogowaniu się, w zakładce Pomoc dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym,
lub elektronicznym podpisem osobistym


Nowoczesna Platforma zakupowa eB2B wspomaga zarządzanie procesami zakupowymi począwszy od tworzenia wniosków zakupowych, ich akceptację, organizację zapytań ofertowych, aukcji i licytacji elektronicznych, zapewniając wymagane tryby udzielenia zamówienia zgodnie z ustawą PZP.  W repozytorium umów można łatwo zarejestrować podpisane umowy wraz z ich aneksami, w module EOD zarządzamy obiegiem dokumentów, możemy też akceptować i rozliczać wszystkie faktury zakupowe. Platforma umożliwia ocenę dostaw i realizowanych umów wg dowolnych kryteriów, pozwala łatwo klasyfikować dostawców oraz upraszcza zarządzanie dokumentami. Czytaj więcej...